ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก

เราให้บริการตรวจรักษาโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับการดูแลและรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตนและดูแลตัวท่านเองที่บ้าน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนบริการตรวจสุขภาพประจำปี, ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียน, ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา, ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: