ผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด

หน้าหลัก / ความภาคภูมิใจ / ผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด

ประสบการณ์ตรงจากลูกค้า ผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรง
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: