รพ.ราชเวชอุบลฯ นำทีมโดย คุณกรสกุล สำอางจิตร ผอ.ฝ่ายการตลาด ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดสำนักงาน บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำทีมโดย คุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดสำนักงาน คุณนันธิยา อุตมังค์ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอให้สำนักงานคุณนันธิยา มีกิจการรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: