โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี รับการตรวจเยี่ยมจาก สสจ.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี รับการตรวจเยี่ยมจาก สสจ.อุบลฯ ประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2566 และได้รับการประเมินเพื่อรับรองเป็นสถานพยาบาลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Hub) รองรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: