สำนักงานตัวแทน AIA เยี่ยมชมโรงพยาบาล

14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก คุณประภาวดี เลาวงศ์ สำนักงานตัวแทน AIA เยี่ยมชมโรงพยาบาล และหารือกับ นพ. ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้บริการกลุ่มลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการดูแลลูกค้า และความเชื่อมั่นในการให้บริการของทางโรงพยาบาล

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: