อายุรกรรม

อายุรกรรมทั่วไป

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป รวมไปถึงโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต, ทางเดินอาหารและตับ, ปอดและทางเดินหายใจ, ไตและทางเดินปัสสาวะ, สมองและระบบประสาท, โรคเลือด ฯลฯ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม

  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: