โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี เข้าพบและอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ อาจารย์ประสงค์ จันจำปา สำนักงานเอไอเอ ประกันชีวิต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำทีมโดยคุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และทีมฝ่ายการตลาด เข้าพบและอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ อาจารย์ประสงค์ จันจำปา สำนักงานเอไอเอ ประกันชีวิต

โรงพยาบาลราชเวชฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดคุ้มครองอวยชัยให้สุขสันต์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: