เชื้อ HPV 9 สายพันธุ์เชื้อไวรัส HPV คืออะไร?

หน้าหลัก / บทความ / เชื้อ HPV 9 สายพันธุ์เชื้อไวรัส HPV คืออะไร?

HPV 9 สายพันธุ์

เชื้อไวรัส HPV คืออะไร?

        เชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papillomavirus เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่มีประมาณ 40 สายพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ที่รู้จักกันดีคือ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหูดหงอนไก่ หรือ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการใดๆ ที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัส HPV แต่เราสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสนี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV โดยวัคซีนที่มีจำหน่ายในประเทศไทยแต่เดิมมีด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่
      – วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ (ครอบคลุมสายพันธุ์ 16 และ 18)
      – วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ (ครอบคลุมสายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18)
เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าในปี พ.ศ. 2563 นี้ ประเทศไทยเราจะมีวัคซีน HPV ตัวใหม่เข้ามาจำหน่ายในท้องตลาด คือ วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ คืออะไร?

        วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์กับการป้องกันโรค

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง มีรายละเอียดดังนี้
วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์กับการป้องกันโรคในผู้หญิง   ในผู้หญิงอายุ 9-45 ปี วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ช่วยป้องกันโรคดังนี้
      – มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่ 2 ในผู้หญิงไทย
      – มะเร็งปากช่องคลอด และช่องคลอด (Vulvar and vaginal cancers)
      – รอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก ปากช่องคลอด ช่องคลอด และทวารหนัก
      – มะเร็งทวารหนัก (Anal cancer)
      – หูดที่อวัยวะเพศ
วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์กับการป้องกันโรคในผู้ชาย   ในผู้ชายอายุ 9-45 ปี วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ช่วยป้องกันโรคได้ ดังนี้
      – มะเร็งทวารหนัก
      – มะเร็งศีรษะและลำคอบางชนิด เช่น มะเร็งลำคอ มะเร็งบริเวณช่องปาก
      – รอยโรคก่อนเป็นมะเร็งทวารหนัก
      – หูดที่อวัยวะเพศ

ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

ผู้ที่มีอาการแพ้สารเหล่านี้ ซึ่งได้แก่
      – วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์
      – อาการแพ้ยีสต์รุนแรง
      – สาร Amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate (AAHS)
      – สาร Polysorbate 80

สิ่งที่ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

เพื่อความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณ…
      – กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์
      – มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน เช่น โรคเอชไอวี (HIV) หรือมะเร็ง
      – รับประทานยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
      – มีไข้สูงกว่า 37.8 องศาเซลเซียส
      – เคยมีอาการแพ้ต่อวัคซีน HPV ขนาดก่อนหน้า หรือวัคซีนชนิดอื่นๆ
      – กำลังรับประทานยารักษาโรคประจำตัว วิตามิน หรือสมุนไพรอยู่
แพทย์จะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และช่วยตัดสินใจว่าคุณหรือบุตรหลานของคุณควรได้รับวัคซีนหรือไม่

แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

      รูปแบบการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์เหมือนกับการฉีดวัคซีน HPV ชนิดอื่นๆ คือ มีทั้งแบบ 2 เข็ม และ 3 เข็ม โดยจำนวนเข็มที่ฉีดจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน มีรายละเอียดดังนี้
      – ฉีดวัคซีน HPV 2 เข็ม สำหรับผู้ที่มีอายุ 9-14 ปี โดยเข็มแรกสามารถฉีดได้ทันที และฉีดเข็มที่ 2 หลังจากเข็มแรก 6-12 เดือน อย่างไรก็ตาม หากฉีดเข็มที่ 2 เร็วกว่า 5 เดือนหลังจากฉีดเข็มแรก จะต้องฉีดเข็มที่ 3 หลังจากฉีดเข็มที่ 2 ภายใน 4 เดือน
      – ฉีดวัคซีน HPV 3 เข็ม สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-45 ปี โดยเข็มแรกสามารถฉีดได้ทันที เข็มที่ 2 ฉีดหลังจากเข็มแรก 2 เดือน และเข็มที่ 3 ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

      – ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดจากการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ ปวดบวมแดง มีก้อนนูนบริเวณที่ฉีด ปวดหัว ไข้ คลื่นไส้ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ท้องเสีย อาการปวดท้อง หรือเจ็บคอ เป็นอาการที่ไม่อันตรายและสามารถหายได้เอง
      – อย่างไรก็ตาม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมีอาการแพ้วัคซีน ได้แก่ หายใจลำบากหรือหายใจไม่ออก (หลอดลมหดเกร็ง) ลมพิษ หรือผื่น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

      – ผู้ที่เข้ารับวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยังคงจำเป็นต้องตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายอยู่ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด หรือมะเร็งทวารหนัก
      – วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ไม่สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ หรือเชื้อไวรัส HPV ที่นอกเหนือจากนั้น
      – วัคซีน HPV ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีในผู้ที่เคยได้รับการติดเชื้อก่อนรับการฉีดวัคซีนได้

หากเคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV 2 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์แล้ว สามารถรับการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ได้หรือไม่?

      – ผู้ที่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV 2 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ได้ โดยจะต้องเข้ารับการฉีดให้ครบจำนวนเข็มตามปกติ เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้นต่อสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับ
      – อย่างไรก็ตาม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนว่าเคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้ว นอกจากนี้แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear) หรือตรวจ DNA เพื่อหาเชื้อไวรัสเอชพีวี เพราะหากเคยได้รับเชื้อมาก่อนหน้านั้นแล้ว วัคซีนจะไม่สามารถช่วยป้องกันหรือรักษาโรคจากไวรัสนั้นๆ ได้

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: