จัดประชุม แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS ในเขต อ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของรถ Ambulance ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่าย

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: