โรคหู คอ จมูก (Ear, Nose, and Throat – ENT)

หน้าหลัก / บทความ / โรคหู คอ จมูก (Ear, Nose, and Throat – ENT)

โรคหู คอ จมูก (Ear, Nose, and Throat – ENT)

ที่พบบ่อยในหน้าฝนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม โรคที่พบบ่อยในหน้าฝนได้แก่

1. ภูมิแพ้ – หน้าฝนอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อสิ่งที่เกิดจากอากาศภายนอก เช่น ฝุ่น สปอร์ หรือแมลง

2. จมูกอักเสบและคัดจมูก – การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหนาว หรือความชื้นสูงในช่วงหน้าฝนอาจทำให้เกิดอาการอักเสบจมูกและคัดจมูกได้

3. การติดเชื้อทางเดินหายใจ – อาจเกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ที่มักแพร่กระจายในช่วงฤดูฝน

อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นไม่เท่ากันกับทุกคน หากมีอาการไม่ดี หรือมีอาการเกิดขึ้นเรื่อยๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสม

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: