ทีม รพ.ราชเวชอุบลฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เยี่ยมเยือนลูกค้าชาว สปป.ลาว ณ แขวง จำปาสัก

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำทีมโดยนายแพทย์ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชฯ ทีมพยาบาล และทีมฝ่ายการตลาด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เยี่ยมเยือนลูกค้าชาว สปป.ลาว ณ แขวง จำปาสัก

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ขอขอบคุณพี่น้องชาว สปป.ลาวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้ราชเวชดูแลสุขภาพของท่านเสมอมาค่ะ

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: