โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

โรงพยาบาลราชเวชฯ ได้ร่วมสนับสนุนจัดซุ้มอาหารว่าง (มินิคัพเค้ก) ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้เกียรติเป็นประธานในงานสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ณ ลานชื่นชีวา โรงพยาบาลชีวามิตรา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: