คลินิกและศูนย์รักษา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

กระดูกและข้อ เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาทที่มีความซับซ้อนในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ แบบครบวงจร โดยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบก…

อ่านเพิ่มเติม

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ มีการประเมินคัดกรองอาการในขั้นตอนการตรวจวินิจฉั…

อ่านเพิ่มเติม

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับตา ภาวะผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย โดยจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล…

อ่านเพิ่มเติม

โสต ศอ นาสิก

โสต ศอ นาสิก เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหูคอและจมูกที่เกิดขึ้น ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาที่ใส่ใจในรายละเอียด รวมไปถึงการรักษาและผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์…

อ่านเพิ่มเติม

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา เราให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค ด้วยภาพถ่ายทางรังสี อัลตร้าซาวน์ ครอบคลุมการตรวจเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแบบทั่วไป และการตรวจเอกซเรย์แบบพิเศษ (CT-Scan) ที่ให้ภาพคมชัดและมีรายละเ…

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก เราให้บริการตรวจรักษาโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับการดูแลและรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตนแล…

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยใน เราให้บริการตรวจรักษาแบบพักค้างคืนที่โรงพยาบาล เพื่อเราจะได้ดูแลรักษาท่านตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้ชำนาญและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของท่าน เรามีห้องพักให้ท่านเลือก…

อ่านเพิ่มเติม

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด เราให้บริการด้านกายภาพบำบัด ส่งเสริมสุขภาพ ตรวจประเมิน การรักษา ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรังจากภาวะโ…

อ่านเพิ่มเติม