Cookie Policy

Cookie Policy

นโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookie Policy)

     บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทราชเวชอุบล” หรือ “โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี”) ได้มีการจัดทำนโยบายการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยทาง บริษัทราชเวชอุบล โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่า บริษัทราชเวชอุบล ใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับ ข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

     คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ Text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบลจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณืที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่างๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ http://www.allaboutcookies.org

2. บริษัทราชเวชอุบล ใช้คุกกี้อย่างไร

     บริษัทราชเวชอุบลจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งในทางเทคนิค และการปรับปรุงบริการของบริษัทราชเวชอุบล ดังนี้

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่านและช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่จะทำให้บริษัทราชเวชอุบล เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของบริษัทราชเวชอุบลอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของบริษัทราชเวชอุบลให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อให้บริษัทราชเวชอุบลได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้บริษัทราชเวชอุบลสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

3. บริษัทราชเวชอุบล ใช้คุกกี้อะไรบ้าง

     เว็บไซต์บริษัทราชเวชอุบลใช้คุกกี้ทั้งของบริษัทราชเวชอุบล (First Party Cookies) และคุกกี้ทีเป็นของบุคคลอื่น (Third Party Cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอก ที่บริษัทราชเวชอุบลใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบล

      นอกจากนี้ บริษัทราชเวชอุบล อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ เช่น Youtube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่บริษัทราชเวชอุบลไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรเข้าไปอ่าน และศึกษานโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่างข้างต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์นั้นๆ

      บริษัทราชเวชอุบล ใข้คุกกี้อยู่ 2 ประเภท คือ

 • Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบล เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่า และเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ หรือได้ทำการปิดเว็บบราวเซอร์
 • Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้ จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบลจดจำและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใข้งานเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

      ทั้งนี้ คุกกี้ที่ บริษัทราชเวชอุบล ใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

 • คุกกี้จำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบล เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
 • คุกกี้การประมวลผลและวิเคราะห์ (Analytical / performance cookies) คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทราชเวชอุบล เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบล รวมถึงหน้าเพจ หรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัทราชเวชอุบล ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น
 • คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบลจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมองคุณสมบัติ และเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้
 • คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา (Targeting / Advertising cookies) คุกกี้จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมของท่าน รวมถึงหน้าเพจ และลิงก์ที่ท่านได้แวะเยี่ยมชมม หรือที่ติดตาม ข้อมูลเหล่านี้ บริษัทราชเวชอุบลจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และจัดแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทราชเวชอุบลให้ตรงกับความสนใจของท่าน
 • คุกกี้โซเซียลมีเดีย (Social media cookies) เว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบลอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง Facebook Twitter หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบลกับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียได้ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับโซเชียลมีเดียเหล่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบล ซึ่งผลที่ตามมาคือ คุกกี้เหล่านี้มีการกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน บริษัทราชเวชอุบล ไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยคุกกี้เหล่านี้ได้ บริษัทราชเวชอุบลขอแนะนำให้ท่านเข้าไปตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

4. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

      เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบลได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
      ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “ช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

      ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่า บางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทราชเวชอุบลไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ
      สำหรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่

      บริษัทราชเวชอุบลจะไม่รับผิดชอบ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

5. ติดต่อบริษัทราชเวชอุบล

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จำกัด
      เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

 • ข้อมูลภายนอก-เทคโนโลยีและความปลอดภัย
  999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์: 045-959683 อีเมล: dpo_it@rajavejubon.com
 • ข้อมูลภายใน-กฎหมายและข้อพิพาท
  999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 045-959683 อีเมล dpo@rajavejubon.com

6. ข้อความหน้าเว็บไซต์

      เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Cookie Policy และ Privacy Policy ยอมรับ

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change)

      นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และบริษัทราชเวชอุบลจะมีการประกาศนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนหน้าเพจนี้ บริษัทราชเวชอุบลขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ